CZ | EN | DE
© Archeopark Pavlov, 2017 design by Ondrej Hauser developed by Via Aurea

Nabídka edukačních programů pro školy

Archeopark Pavlov připravil pro mateřské, základní i střední školy řadu edukačních programů, které děti seznámí s vybranými tématy archeologie paleolitu. 

 

Prosíme zájemce o výukové programy, aby si pozorně přečetli pravidla pro přihlašování!

 

Mateřské školy a 1. - 2. třída ZŠ

Šamanova loutka

 • Cílová skupina: MŠ a 1. - 2. třída ZŠ
 • Kapacita: max. 30 žáků
 • Délka programu: cca. 120 minut
 • Cena: 55.- Kč (pedagogický doprovod zdarma)

Obsah  programu:

Děti se prostřednictvím příběhu šamanovy loutky nalezené v Brně – Francouzské ulici seznámí s výbavou šamana, pravěkými rituály a léčivými bylinami. Součástí programu je výroba šamanského šperku, který si děti odnesou domů.


Výlet do pravěku - program bude realizován od 1. 1. 2018

 • Cílová skupina: MŠ a 1. - 2. třída ZŠ
 • Kapacita: max. 30 žáků
 • Délka programu: cca. 90 minut
 • Cena: 55.- Kč (pedagogický doprovod zdarma)

Obsah  programu:

Děti se spolu s lektorem vydávají na fiktivní výlet do pravěku a postupně navštěvují lovecké sídliště, zúčastňují se lovu a navštíví šamana. Seznámí se tak s vybranými aspekty gravettské kultury. Součástí programu jsou venkovní pohybové aktivity, práce s replikami pravěkých artefaktů a výtvarná aktivita (tvorba pohledu se zážitky z pravěku).

 

1. stupeň ZŠ

Putování s mamutem Tondou a sobem Pepou

 • Cílová skupina: 1. - 5. třída ZŠ
 • Kapacita: max. 30 žáků
 • Délka programu: cca. 120 minut
 • Cena: 55.- Kč (pedagogický doprovod zdarma)

Obsah  programu:

Žáci během programu zábavnou formou získávají přehled o fauně a flóře poslední doby ledové, dozví se, jak v ledové krajině žil člověk. Program je koncipován jako hra, během které žáci získávají části příběhu. Cílem je poskládat celý příběh o putování mamuta Tondy a soba Pepy.

 

2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Tajemství mamutí skládky

 • Cílová skupina: 5. - 9. třída ZŠ a víceletá gymnázia
 • Kapacita:  max. 30 žáků      
 • Délka programu: cca. 120 minut
 • Cena:  55.- Kč (pedagogický doprovod zdarma)

Obsah a cíle programu:

Po absolvování programu žáci dokáží odpovědět na otázky: Co si představit pod pojmem skládka v pravěku? Jaké informace může archeolog s podobného nálezu získat? Jaká zvířata obývala pálavské vrchy v mladém paleolitu v období gravettienu? Během programu žáci pracují v týmu, získávají indicie a vytváří poster, který na konci prezentují ostatním. Poster si po skončení programu odnáší s sebou.


Badatelé na stopě lovců mamutů - program bude realizován od 1. 1. 2018

 • Cílová skupina: 6.- 9. třída ZŠ a víceletá gymnázia
 • Kapacita: max. 30 žáků    
 • Délka programu: cca. 120 minut
 • Cena: 60.- Kč (pedagogický doprovod zdarma)

Obsah a cíle programu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit žáky s prací archeologa a základními principy archeologické vědy. Práce archeologa je demonstrována na příkladě objevování lokality z doby lovců mamutů. Žáci se tak zároveň seznamují s vybranými tématy kultury lovců mamutů. Součástí programu je vyplňování pracovních listů (žáci si je poté odnáší domů) pod vedením lektora, práce s replikami pravěkých artefaktů a kontakt s využívanými materiály.


Věstonická Venuše

 • Cílová skupina:  6. - 9. třída ZŠ a víceletá gymnázia
 • Kapacita: max. 30 žáků
 • Délka programu: cca. 120 minut 
 • Cena: 55.- Kč (pedagogický doprovod zdarma)

Obsah a cíle programu:

Program seznamuje žáky s fenoménem tzv. venuší, které se staly nejvýraznějším rysem umění gravettienu. Žáky čekají soutěžní a týmové aktivity na téma venuše a také tvorba vlastní sošky.

 

Střední školy

Paleolitické umění

 • Cílová skupina: SŠ a víceletá gymnázia
 • Kapacita: max. 30 žáků     
 • Délka programu: cca. 120 minut
 • Cena:  60.- Kč (pedagogický doprovod zdarma)

Obsah a cíle programu: 

Program je určen především studentům s hlubším zájmem o historii či umění. Skrze expozici a aktivity s ní spojené se studenti seznamují s gravettským uměním. Kromě jiného se podívají na druhy materiálu, které se v umělecké tvorbě uplatňovaly, a také si vyzkouší jednu z technik. Výrobek si studenti odnáší domů. 

 

Pokyny pro objednávání programů

► Program je možné objednat pouze e-mailem na adrese: [obfuscate_1_|95|95|113|98|89|98|101|58|109|103|104|42|90|114]

► Na program se přihlašujte nejpozději k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci, kdy chcete archeopark navštívit (např.: program chcete absolvovat 6. 10., přihlásit se na něj můžete nejpozději 30. 9.)  

► Edukační programy probíhají pouze ve všední dny (pondělí až pátek) a pouze v českém jazyce.

► Do e-mailu uvádějte (je možné též vyplnit formulář a poslat jej jako přílohu k e-mailu - viz níže Ke stažení):

 • název požadovaného programu
 • datum a hodinu
 • věkovou skupinu
 • počet žáků (maximálně 30)
 • adresu školy
 • jméno, telefon, email kontaktní osoby

 ► Obratem získáte potvrzovací e-mail, popřípadě Vám nabídneme náhradní termín. E-mailem také obdržíte podrobnější instrukce k vybranému programu.

Dotazy ohledně edukačních programů směřujte výhradně na mail [obfuscate_1_|95|95|113|98|89|98|101|58|109|103|104|42|90|114], popřípadě na telefon +420 607 007 588 (Mgr. Jana Dykastová). 

 

Cena programu:

Účastnické poplatky se liší podle délky a typu programu. Cena pro jednoho účastníka je uvedena u každého výukového programu. Pedagogický doprovod má program zdarma. Poplatek uhradíte před zahájením programu na pokladně archeoparku (jsou akceptovány i platby kartou).
Storno poplatek: Zrušit objednaný program je možné nejméně jeden pracovní den předem, jinak účtujeme storno poplatek ve výši 500,- Kč.

 

Odpovědnost:

Za žáky nese odpovědnost doprovázející pedagog. Ten je povinen si zajistit dostatečný doprovod (např. při dělení třídy na skupiny musí být pro každou jeden pedagogický dozor). Lektor zodpovídá výhradně za kvalitu a obsah programu.

 

Zpětná vazba:

Po skončení programu budeme vděční za vaše hodnocení, sdělením lektorovi nebo zápisem do návštěvní knihy, případně e-mailem.

 

Fotografování:

Pořizování fotografií je možné pouze bez blesku a stativu.

Fotografie, které budou během programu pořízeny zaměstnanci archeoparku, budou dále využity k propagaci muzea.

 

Kapacita:

Programů se může účastnit vždy pouze stanovený počet dětí, kapacitu není možné překračovat z provozních a organizačních důvodů. 

 

Délka trvání programu:

Uváděná doba trvání programu nezahrnuje čas pro nákup vstupenek a suvenýrů, občerstvení či další aktivity. Jedná se o čistý čas trvání programu. Počítejte dopředu s dostatečnou časovou rezervou, aby Vaše návštěva v archeoparku proběhla v klidu a bez časové tísně. 

Ke stažení