CZ | EN | DE

Nabídka edukačních programů

Jarní a předprázdninové termíny jsou již zcela zaplněny. Objednávat je možné na termíny podzimní tedy od 2. 9. 2019.

Archeopark Pavlov nabízí celou řadu edukačních programů pro veškeré vzdělávací instituce, a to nejen z blízkého okolí. Naše programy se zaměřují jak na základní školy, tak i na ty nejmenší z mateřských škol, a naopak pro studenty gymnázií a středních škol. Archeopark Pavlov připravil pro mateřské, základní i střední školy řadu edukačních programů, které děti seznámí s vybranými tématy archeologie paleolitu. 

 

Z důvodu kapacit a personálních možností archeoparku není možné, aby probíhaly dva edukační programy současně či edukační program a prohlídka současně!

Čas edukačního programu (2 hodiny!) nezahrnuje prohlídku expozice. Je třeba vyhradit si čas navíc. Program nelze časově zkracovat či měnit.

 

BĚHEM PROGRAMU MOHOU BÝT POŘIZOVÁNY FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY, KTERÉ POSLOUŽÍ K PROPAGACI EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ NA WEBU A SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH (GDPR).