CZ | EN | DE
© Archeopark Pavlov, 2018 design by Ondrej Hauser developed by Via Aurea
ROP jihovýchod

Program kulturních akcí

Stálá expozice lovců mamutů je během roku doplňována krátkodobými výstavami a různými akcemi pro širokou veřejnost. Můžete se těšit, tak jako každý rok, na Muzejní noc, Den dětí, Mezinárodní den archeologie či Velikonce v archeoparku, k těm letos přibudou i nové akce a výstavy, které budou postupně zveřejňovány.

 

Plán akcí a výstav – sezóna 2018

24. 3. – Otevíráme archeopark & vernisáž výstavy Archeopark očima návštěvníků
24. 3. až 15. 7. – fotografická výstava Archeopark očima návštěvníků
31. 3. až 1. 4. – Velikonoce v archeoparku
19. 5. – Muzejní noc aneb Noční lov
2. 6. – Den dětí aneb Za mamuty do archeoparku
7. 7. – Na kino do archeoparku!
21. 7. – vernisáž výstavy 1888 (výstava O počátcích archeologického výstavnictví na Moravě)
21. 7. až 14. 10. – výstava 1888 – výstava O počátcích archeologického výstavnictví na Moravě
25. 8. – Archeopark po setmění
1.9. – 1. workshop pravěkých technologií
15. 9. – 2. workshop pravěkých technologií
29. 9. – 3. workshop pravěkých technologií
20. 10. – Mezinárodní den archeologie aneb Pravěká královna krásy
20. 10. – vernisáž výstavy Petřkovická venuše
16. 11. – Hudba v archeoparku
8. 12. – Vánoční dílna v archeoparku