© Archeopark Pavlov, 2024 design by Ondrej Hauser developed by Via Aurea
Datenschutz-Einstellungen

ROP jihovýchod

Kam v okolí

Jižní Morava a krajina Pálavy nabízí mnoho míst, které můžete navštívit, a Archeopark Pavlov tak nemusí být jedinou zastávkou v této oblasti. V následujícím článku pro Vás máme pár tipů a odkazů, kam v okolí.

Dolní Věstonice: Dům přírody PálavyKalendář věků

Procházka po Pálavských vrších (14 km) se zastávkami například na nedalekých Dívčích hradech (Děvičkách), Děvíně či Sirotčím hrádku  

Expozice Regionálního muzea v Mikulově

Naučné stezky v oblasti CHKO Pálava: NS Turold, NS Lednické rybníky, NS Děvín, NS Lom Janičův vrch

Židovské památky v Mikulově: synagoga, židovský hřbitov, mikve či naučná stezka 

Moravské vinařské stezky (oblast Mikulovská) - Charvátskými vinicemi na Starou horu, Lednicko-valtickým areálem, Na kole z Mikulovska na Hrušovansko, Přes kopce Pálavy k Novým Mlýnům, Za krásami Pálavy a Lednicko-valtického areálu

Archeoskanzen Pohansko

Slovanské hradiště Mikulčice

Městské muzeum a galerie Hustopeče
Mandloňové sady v Hustopečích

Lednicko-valtický areál

Jihomoravské muzeum ve Znojmě 

Městské muzeum a galerie Břeclav

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Jeskyně na Turoldu

Brána do římské říše: návštěvnické centrum a naučené stezky (NS Mušov – Brána do Římské říše a NS Germáni před branami Římské říše)

MAMUZ - Muzeum pravěku, raných dějin a středověké archeologie (zámek Asparn/Zaya a Muzea Mistelbach v Rakousku)