1. stupeň ZŠ

 

 

Putování s mamutem Tondou a sobem Pepou

 

  • Cílová skupina: 2. - 5. třída ZŠ, vhodné pro malotřídky
  • Kapacita: 10 - 30 žáků
  • Délka programu: cca 120 minut
  • Cena: 85,- Kč (pedagogický doprovod zdarma)

Obsah  programu:

Pomocí pěti jednoduchých úkolů děti sestavují příběh, díky němuž se seznámí společně s jejich dvěma průvodci, sobem Pepou a mamutem Tondou, s přírodou a zvířaty pravěké Pálavy. Se dvěma věrnými zvířecími průvodci plní děti jednotlivé úkoly a seznamují se tak nenásilnou formou s životem lidí a zvířat před 30 000 lety. Žáci jsou rozděleni do tří týmů. V prvním úkolu si vyzkouší strategii lovu u sobího napajedla, kde se postupně stávají jak lovcem, tak i loveným sobem. Dále si přivoní k louce a pokusí se určit bylinky, neboť nejen masem byl živ pravěký člověk. Následuje lov na zajíce, kteří tvořili největší část stravy lovců mamutů. U popleteného pračlověka zjistí, se kterými předměty se setkávali lovci mamutů a odhalí deset předmětů, které by v gravettienu určitě nenašli. Nakonec si vyzkouší své znalosti, co se určování zvířat týče, a pokusí se odhalit, které z těchto zvířat mohl pravěký člověk potkat. Za každý splněný úkol tým získává část příběhu, z něhož si postupně vytváří plakát. Na konci programu s tímto příběhem seznámí i své dva průvodce, Pepu a Tondu, a vytvořený plakát si s sebou odnesou zpět do školy.

 Fotky z programu Putování s mamutem Tondou a sobem Pepou