Střední školy a gymnázia

 

 

Paleolitické umění

  • Cílová skupina: SŠ a víceletá gymnázia
  • Kapacita: 10 - 30 žáků    
  • Délka programu: cca 120 minut
  • Cena:  95,- Kč (pedagogický doprovod zdarma)

Obsah a cíle programu: 

Pro střední školy a víceletá gymnázia nabízí archeopark edukační program Paleolitické umění, který svým zaměřením navazuje na program Věstonická venuše. Program je určen především studentům s hlubším zájmem o historii a umění a klade si za cíl seznámit studenty s komplexním uměním pravěku i s materiály, jež byly v gravettienu používány (obzvláště poukazuje na fakt, že v oblasti Pavlovských vrchů se v celosvětovém měřítku poprvé objevují tři unikátní technologie – pálení keramiky, broušení kamene a zpracování rostlinných vláken). Program také nutí studenty zamyslet se nad tím, co to vlastně umění je a jak moc se změnilo či nezměnilo od pravěku až do současnosti, ale i proč člověk tvoří. Sami se nakonec stanou badateli a v expozici muzea vyhledají tři umělecké předměty, které zpracují do svého badatelského listu. Jako u předchozího uměleckého programu si i zde studenti vyzkouší jednu z výrobních technik, a to linoryt, korespondující s pravěkými rytinami, např. „mapou“ na mamutím klu.

 Fotky z programu Paleolitické umění