Střední školy a gymnázia

 

 

Paleolitické umění

  • Cílová skupina: SŠ a víceletá gymnázia
  • Kapacita: 10 - 30 žáků    
  • Délka programu: cca 120 minut
  • Cena:  60,- Kč (pedagogický doprovod zdarma)

Obsah a cíle programu: 

Pro střední školy a víceletá gymnázia nabízí archeopark edukační program Paleolitické umění, které svým zaměřením navazuje na program Věstonická venuše. Na rozdíl od něj však necílí pouze na jeden typ pravěké umělecké tvorby, ale snaží se studenty seznámit s komplexním uměním v pravěku a materiály, jež byly používány. Program je určen především studentům s hlubším zájmem o historii a umění. Nutí je se zamyslet nad tím, co to vlastně umění je a jak moc se změnilo či nezměnilo jeho chápání od pravěku až do současnosti. Skrze expozici a aktivity s ní spojené se také seznámí s paleolitickým uměním i s různými druhy materiálů, které se v umělecké tvorbě uplatňovaly. Jako u předchozího uměleckého programu tak i zde je součástí programu výroba, tentokrát zaměřená na linoryt, korespondující s pravěkými rytinami, např. „mapou“ na mamutím klu. 

 Fotky z programu Paleolitické umění