Nabídka edukačních programů

Realizační dny edukačních programů:

prosinec, leden, únor, březen: PONDĚLÍ AŽ PÁTEK

duben, květen, červen, září: ÚTERÝ AŽ ČTVRTEK 

říjen, listopad: ÚTERÝ AŽ PÁTEK

červenec, srpen: EDUKAČNÍ PROGRAMY NEPROBÍHAJÍ

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Archeopark Pavlov nabízí celou řadu edukačních programů pro veškeré vzdělávací instituce, a to nejen z blízkého okolí. Naše programy se zaměřují jak na základní školy, tak i na ty nejmenší z mateřských škol, a naopak pro studenty gymnázií a středních škol. Archeopark Pavlov připravil pro mateřské, základní i střední školy řadu edukačních programů, které děti seznámí s vybranými tématy archeologie paleolitu. 

 

Z důvodu kapacit a personálních možností archeoparku není možné, aby probíhaly dva edukační programy současně či edukační program a prohlídka současně!

Čas edukačního programu (2 hodiny!) nezahrnuje prohlídku expozice. Je třeba vyhradit si čas navíc. Program nelze časově zkracovat či měnit.

 

BĚHEM PROGRAMU MOHOU BÝT POŘIZOVÁNY FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY, KTERÉ POSLOUŽÍ K PROPAGACI EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ NA WEBU A SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH (GDPR).