Návštěvní řád Archeoparku Pavlov

Vážení návštěvníci, pro zajištění bezproblémového chodu archeoparku a klidného průběhu Vaší návštěvy Vás prosíme o dodržování návštěvního řádu. Děkujeme a přejeme mnoho krásných zážitků v archeoparku. 

Návštěvní řád

Archeoparku Pavlov

pobočky Regionálního muzea v Mikulově, p. o.

K zajištění hladkého a nerušeného provozu ve výstavních prostorách je vydán návštěvní řád, který je závazný pro všechny návštěvníky. Jeho dodržování každým návštěvníkem zaručuje, že průběh návštěv bude bez závad a bez narušení celkového provozu a že bude zaručena řádná ochrana a bezpečnost vystavených exponátů.

Dodržování tohoto návštěvního řádu je i ve vašem vlastním zájmu.

 • Výstavní prostory, pokud není oznámena výjimka, jsou otevřeny pro veřejnost:

v dubnu, říjnu a listopadu                  9:00 – 16:00               pátek až neděle

v květnu, červnu a září                      9:00 – 17:00               úterý až neděle

v červenci a srpnu                             9:00 – 18:00               pondělí až neděle

 • Pokladna archeoparku otevírá v návštěvní dny v 9.00 hodin.
 • Poslední vstup do expozice archeoparku je možný 30 minut před ukončením otevírací doby.
 • Prohlídka expozice probíhá samostatně bez doprovodu průvodce.
 • Prohlídky s průvodcem či edukační programy lze zajistit po předchozí telefonické či písemné domluvě. Podmínkou je předem dohodnout přesný den a čas zahájení prohlídky či programu i počet osob. Neohlásí-li se objednaná skupina nejpozději 15 minut před zahájením prohlídky nebo programu u pokladny, sjednaná rezervace prohlídky či programu se ruší.
 • Za prohlídku expozice, včetně příplatku za průvodce, se platí předem. Návštěvník je povinen zakoupit si vstupenku. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku.
 • Zakoupenou vstupenku nelze vrátit.
 • Při uplatnění nároku na slevu vstupného musí návštěvník předložit bez vyzvání příslušný doklad (AMG, RMG, ICOM, ICOMOS, ZMSR, ZTP, ZTP/P, studijní průkaz, ISIC, ITIC, Rodinný pas, Senior pas, Sphere card, čestnou vstupenku).
 • Návštěvníci jsou povinni uchovat si vstupenku po celou dobu návštěvy archeoparku a na požádání ji znovu předložit.
 • Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají.
 • Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků Regionálního muzea v Mikulově. Při neuposlechnutí pokynů nebo příkazů vydaných v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu, sbírky a vystavených exponátů bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle závazných předpisů.
 • Je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty mimo vyhrazené prostory.
 • Do expozice archeoparku je zakázáno vodit psy a jiná zvířata.
 • Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití omamných látek je přístup do prostoru archeoparku zakázán.
 • Vstup do expozice není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.
 • Invalidním návštěvníkům s vozíkem nebo s holemi se návštěva umožňuje podle podmínek výstavních prostor.
 • Do interiérů objektu je zakázán vstup s příliš objemnými zavazadly.
 • V interiéru archeoparku je zakázáno kouřit.
 • Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, venkovní prostor i jiný majetek.
 • Zejména je zakázáno: a) dotýkat se vystavených předmětů, vitrín, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat; b) lézt na střechy budovy archeoparku nebo je sjíždět na kole, koloběžce či jiném dopravním prostředku; c) parkovat mimo vyznačená místa, vjíždět na zatravněné plochy či na nezpevněnou komunikaci před vchodem do archeoparku; d) jíst v interiérech objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, jídlem a otevřenými nápoji; e) provozovat drony a multikoptéry ve výstavních prostorách.
 • V interiérech objektu je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyče, nebo jakýchkoli jiných osvětlovacích a pomocných technik.
 • Je zakázáno jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízenou v areálu archeoparku používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení ředitelství Regionálního muzea v Mikulově, p. o.
 • Přerušení návštěvy je nutné hlásit u pokladny, jinak při opuštění objektu pozbývá vstupenka platnosti.
 • Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu škodu, bude na něm právně vymáhána náhrada.
 • Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo v objektu archeoparku do návštěvní knihy, která je k dispozici na pokladně. Mimo toho má návštěvník možnost obrátit se písemně nebo telefonicky: a) na vedení pobočky muzea Archeopark Pavlov, 23. dubna 264, 692 01 Pavlov, tel. 519 322 126, e-mail: [obfuscate_1_|91|109|95|95|93|110|112|91|109|101|59|110|100|101|45|99|116]; b) případně na ředitelství (Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1/4, 692 01 Mikulov, tel. 519 309 019, e-mail: [obfuscate_1_|108|104|105|55|106|108|109|40|94|116])

 

 

Ke stažení