© Archeopark Pavlov, 2021 design by Ondrej Hauser developed by Via Aurea
ROP jihovýchod

Anketa ČESKÉ A SLOVENSKÉ STAVBY STOLETÍ

Oblíbili jste si architekturu našeho muzea? Pokud ano, hlasujete v soutěži ČESKÉ A SLOVENSKÉ STAVBY STOLETÍ! Kromě nás tam najdete mnoho staveb napříč stoletím (1918 - 2018) i architektonickými slohy a styly. Podpořte své favority v této unikátní anketě.

Projekt České a slovenské stavby století si klade za cíl propagaci úspěchů českého a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let. Vhodným
způsobem tak doplňuje oslavy vzniku samostatné Československé republiky. Do projektu byla zařazena stavební a architektonická díla s ohledem na
jejich význam a přínos od roku 1918 do současnosti.

V Československu, poté i v České a Slovenské republice bylo postaveno mnoho významných a pro další vývoj společnosti důležitých staveb, ze kterých
bylo odbornou komisí, složenou ze zástupců českých a slovenských asociací a svazů dlouhodobě spjatých s rozvojem stavebnictví, vybráno celkem 100
českých a slovenských staveb. Za českou stranu bylo nominováno 66 staveb, za slovenskou pak 34.

V dubnu 2018 proběhne vyhlášení ankety pro hlasování veřejnosti, která bude ukončena na podzim roku 2018. Při této příležitosti bude vydána publikace
a následně se od září 2018 uskuteční napříč ČR a Slovenskem putovní výstavy, které představí jednotlivé nominované stavby.

Projekt je zařazen do Evropského roku kulturního dědictví 2018.

Vypisovatelé projektu jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů, Slovenská komora stavebných inžinierov,
Slovenský zväz stavebných inžinierov a SIA – Rada pro výstavbu ČR.

zdroj: www.stavbystoleti.cz

Pro Archeopark Pavlov můžete hlasovat pod tímto odkazem. Denně je možné hlasovat až 10krát.