© Archeopark Pavlov, 2024 design by Ondrej Hauser developed by Via Aurea
Nastavení soukromí

ROP jihovýchod

Cyklus přednášek: Cesty do polárních oblastí PŘESUNUTO

3. 10. 2020 | 10. 10. 2020 | 17. 10. 2020

Na říjen jsme pro Vás v Archeoparku Pavlov přichystali hned čtyři zajímavé přednášky odborníků a cestovatelů, kteří Vás svým vyprávěním přenesou na své cesty a budou s Vámi sdílet své zážitky z polárních oblastí. Dozvíte se také jaké poznatky si přinesli z cest do svých oborů, ať už je to antropologie, etnoarcheologie, paleoekologie, glaciospeleologie či filmová tvorba.

 

* 3. října (11:00)

přednášející: Mgr. Martin Ryšavý
název přednášky:

"Oloncho"
Přednáška o jakutském národním eposu a jeho pokusech o divadelní inscenování.

* 10. října (11:00) PŘESUNUTO (jaro 2021)

přednášející: ŘEHÁK - Speleo
název přednášky:

"Špicberky – putování do nitra ledovců“

Promítání a povídání o třiceti letech výzkumů a šestnácti glaciospeleologických výpravách týmu rodinné firmy Řehák – SPELEO do jeskyní subpolárních ledovců jižních Špicberků, ale také o polární přírodě, zvířatech a lidech těchto severských oblastí.

*17. října (11:00) - PŘESUNUTO NA JARO 2021

přednášející: RNDr. Vlasta Jankovská CSc.

název přednášky: 

"Tundrou a lesotundrou Ruska - příroda a lidé (Od poloostrova Kola po poloostrov Jamal)"


Přednáškou se podíváme do severních oblastí ruské Euroasie. Autorkou komentované fotografie seznámí posluchače s přírodními poměry, které ve střední Evropě mohly panovat v klimaticky chladných výkyvech ledových dob a umožní jim vytvořit si alespoň částečnou představu o charakteru krajin, ve kterých žila v minulých tisíciletích i u nás glaciální fauna, včetně mamutů, srstnatých nosorožců, sobů apod. Specialisté, kteří se tímto problémem zabývají - paleoekologové ( biologové, paleontologové, archeologové, antropologové, geografové a celá řada dalších) - nacházejí v těchto vyšších zeměpisných šířkách alespoň částečnou odpověď na otázku, jak to mohlo vypadat ve střední Evropě v dobách ledových. Seznámíme se s různými typy tundry, lesotundry a okrajově i severní tajgy od západu Kolského poloostrova, přes republiku Komi, Polární Ural  až poloostrov Jamal směrem východním. Budeme si všímat nejen přírody, ale i lidí. A to jak původních obyvatel, tak i těch, kteří sem přišli za prací, či se sem dostali jako vězni gulagů. Tito nepůvodní obyvatelé se zabývají především těžbou přírodních zdrojů - hlavně nerostných. Typickým příkladem je na poloostrově Kola těžba niklu a apatitu, ve Vorkutě (republika Komi) černého uhlí, na poloostrově Jamal a v celé Ťjumenské oblasti těžba ropy a zemního plynu. Těžba a zpracování nerostného bohatství tuto krajinu hodně mění. Následkem změn v krajině a současným táním permafrostu vlivem globálního oteplování, zde dochází k neočekávaným katastrofám, až tragédiím.

*17. října (12:30) - PŘESUNUTO DO ONLINE PŘEDNÁŠKY

přednášející: doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph. D.
název přednášky: 
"ETNOARCHEOLOGIE - Pastevci sobů ze severozápadní Sibiře"

 

Informace o přednáškách a přednášejících budou upřesněny vzhledem současné epidemiologické situaci.
Změna programu vyhrazena.


Na akci bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam.
(GDPR: http://www.rmm.cz/czech/gdpr.html