© Archeopark Pavlov, 2023 design by Ondrej Hauser developed by Via Aurea
Nastavení soukromí

ROP jihovýchod

Muzejní noc aneb Noční lov

SOBOTA 19. 5. 2018 18:00 - 00:00

V jiném světle a skrze zábavné aktivity poznejte, kdo byl v pravěku lovcem a kdo štvanou zvěří, poznejte Archeopark Pavlov!

 

Na muzejní noc, zažij noční lov!

 

Přijďte strávit již 14. ročník Festivalu muzejních nocí do Archeoparku Pavlov. Expozice Vám bude zpřístupněna v netradičních nočních hodinách a nebude chybět ani doprovodný program, tentokrát spojený s tématem nočního lovu. Pro zájemce se bude konat i přednáška doc. Sandry Sázelové. Celým večerem bude provázet kapela Fantajm a chybět nebude ani občerstvení v rámci venkovního areálu.

 

Vstup na akci zdarma (během denního provozu 9:00 – 17:00 běžné vstupné).

 

Festival muzejních nocí 2018 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury ČR. Další festivalové akce naleznete na http://www.muzejninoc.cz.

 

Program muzejní noci:

18:00 - otevření expozice
19:00 - přednáška doc. Mgr. Sandry Sázelové, Ph. D. na téma Lovná fauna z mladopaleolitických sídlišť pod Pavlovskými vrchy
18:00 - 21:30 - Stezka nočního lovce (soutěžní stanoviště)
22:00 - vyhlášení soutěžní stezky
20:00 - 00:00 - vystoupení kapely Fantajm
00:00 - ukončení akce a uzavření expozice

 

Občerstvení budou po celou dobu akce zajišťovat Vinařství Antoš a Restaurace Florián.