© Archeopark Pavlov, 2023 design by Ondrej Hauser developed by Via Aurea
Nastavení soukromí

ROP jihovýchod

Muzejní stáž – Archeopark Pavlov 2022

Nahlédněte za oponu moderního archeologického muzea!

Náplň odborné muzejní stáže:
Muzejní stáž v Archeoparku Pavlov je určena studentům se specializací na archeologii, muzeologii, antropologii a jiné příbuzné obory. Tato stáž má účastníky seznámit s běžným provozem muzea ale i jeho doplňkovou činností jako jsou doprovodné akce, realizace výstav nebo edukační činnost. Stážista si vyzkouší roli kustoda, edukačního pracovníka i kurátora. Těmito rolemi jej provedou přímo pracovníci muzea. Stážisti se podílí i na tvorbě a realizaci doprovodných akcí jako jsou Den dětí, Muzejní noc, Workshopy pravěkých technologií a mnohé další. Zapojit se mohou i do realizace výstavy nebo nové části expozice. Součástí stáže je i vypracování závěrečného projektu, ve kterých má stážista uplatnit nabité zkušenosti z absolvované muzejní stáže.
Hodinová dotace:   100 hodin
2 hodiny – seznámení se s expozicí a účast na komentovaných prohlídkách
8 hodin – práce kustoda v expozici archeoparku
20 hodin – pasivní (náslechy) i aktivní zapojení do edukačních programů
35 hodin – práce na přípravách akcí a výstav společně s kurátorem
35 hodin – realizace doprovodných akcí
závěrečný projekt (mimo určenou hodinovou dotaci) - vypracování projektu na vybrané téma týkající se muzejní expozice nebo doprovodné činnosti muzea (akce, výstava, edukační činnost, …)
Hodinové dotace pro jednotlivé části stáže se mohou lišit dle časových možností stážisty a jeho specializace v rámci studijního oboru. Všechny části stáže však absolvují všichni stážisti.

Termín:  1. 4. – 27. 11. 2022 (ukončení s ohledem na splnění hodinové dotace)
Závěrečná práce: Vypracování návrhu projektu na zadané téma týkající se expozice.
Osvědčení o absolvování stáže: Uděleno po splnění 100 hodin stáže a vypracování závěrečného projektu.
Kontakt: Mgr. Zuzana Havlická, [obfuscate_1_|91|109|95|95|93|110|112|91|109|101|59|110|100|101|45|99|116] , +420 720 948 231

 

vydáno dne: 21. 1. 2022