© Archeopark Pavlov, 2024 design by Ondrej Hauser developed by Via Aurea
Nastavení soukromí

ROP jihovýchod

Společnými silami...

SPOLEČNÝMI SILAMI ZA POZNÁNÍM SPOLEČNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

"Archeologické památky představují střípky naší minulosti, díky nimž můžeme lépe poznat sebe sama. Pokud je dovolíme zničit, nenávratně ztratíme kus naší historie, a tím i nás samotných!
Projekt s názvem „Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví Jihomoravského kraje“ byl zahájen v roce 2019 jako reakce Archeologického ústavu AV ČR Brno, v.v.i. a Jihomoravského kraje na stávající poměry objevování movitých archeologických památek (nejen) na území Jihomoravského kraje. Projekt se uskutečňuje v rámci programu Podpory regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR."

zdroj: www.archeologiemusov.cz

vydáno dne: 3. 2. 2022

Zodpovedne_hledani_Soc_media1Zodpovedne_hledani_Soc_media2Zodpovedne_hledani_Soc_media3Zodpovedne_hledani_Soc_media4