© Archeopark Pavlov, 2024 design by Ondrej Hauser developed by Via Aurea
Nastavení soukromí

ROP jihovýchod

Tam, kde tekla řeka

termín: 20. 7. - 13. 10. 2019

Jak se proměnila krajina v okolí Pálavy na konci 80. let 20. století? Kam zmizela meandrující se řeka Dyje? A jak vznikaly nádrže, které jsou dnes viditelné v krajině pod Pavlovskými vrchy? To vše Vám přiblíží fotografická výstava snímků přírody a krajiny pořízených před a během výstavby Vodního díla Nové Mlýny.