© Archeopark Pavlov, 2023 design by Ondrej Hauser developed by Via Aurea
Nastavení soukromí

ROP jihovýchod

VÝSTAVA: Na dně...

Pavlov – Horní pole: Výzkumy ze dna Novomlýnských nádrží

|20. 9. – 27. 11. 2022|

Tato výstava představuje rozsáhlou polykulturní lokalitu, jež byla zkoumána v 80. letech 20. století v souvislosti s výstavbou vodního díla Nové Mlýny. Kromě archivních fotografií z výzkumů nabízí pohled na pestrou paletu archeologických nálezů od neolitu až po starší dobu železnou. Vystavena bude řada keramických artefaktů i zajímavé předměty kostěné, kamenné a kovové.

Při příležitosti oslav Mezinárodního dne archeologie proběhne v Archeoparku Pavlov 15. 10. 2022 přednáška Mgr. Martina Nováka, Ph. D. (Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno) a Mgr. Ivany Vostrovské. Ph. D. (Univerzita Palackého v Olomouci)  pojednávající právě o výzkumech na lokalitě Pavlov - Horní pole a o jejich zpracování. 

Výstava vznikla ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově, Archeologickým ústavem Akademie věd, Brno a Univerzity Palackého v Olomouci.

 

vydáno dne 7. 9. 2022
 

Ke stažení