© Archeopark Pavlov, 2024 design by Ondrej Hauser developed by Via Aurea
Nastavení soukromí

ROP jihovýchod

Výstava: VLK Z PAVLOVA

|24. 7. 2021 - 28. 11. 2021|

 

Vůbec poprvé bude k vidění unikátní pavlovský nález vlka z období kultury lovců mamutů!

Od soboty 24. července 2021 Archeopark Pavlov zahajuje hlavní výstavu letošní sezóny – VLK Z PAVLOVA! Po více jak 4 měsíce tak bude k vidění model lebky vlka, která byla nalezena při výzkumech v Pavlově před výstavbou archeoparku v roce 2014. Touto výstavou se otevírá téma vztahu člověka a vlka v období před 30 000 lety. Tyto vztahy budou prezentovány nejen skrze pavlovský nález, ale i skrze další příklady z jiných archeologických lokalit lovců mamutů. Model lebky vlka bude na Mezinárodní den archeologie 16. 10. 2021 vystřídán originálem, který bude k vidění pouze 5 dní, a to 16. 10., 17. 10., 22. 10., 23. 10. a 24. 10. 2021.

Autorem výstavy je doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph. D.
Výstava vznikla ve spolupráci se Střediskem pro paleolit a paleoantropologii Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně, v.v.i. 

Partnery této výstavy jsou i Zoologická zahrada hl. města Prahy a ZOO Olomouc.

Autory fotografií vlků ze zoologických zahrad je MgA. Ing. Martin Frouz, Ph. D. a Milan Kořínek.
O grafické zpracování výstavy se postaralo Grafické studio Pixl-e.

Změna programu vyhrazena.
Na akci bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam.
(GDPR: http://www.rmm.cz/czech/gdpr.html)