2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

 

Tajemství mamutí skládky

 • Cílová skupina: 5. - 9. třída ZŠ a víceletá gymnázia
 • Kapacita:  10 - 30 žáků     
 • Délka programu: cca 120 minut
 • Cena:  85,- Kč (pedagogický doprovod zdarma)

Obsah a cíle programu:

Program Tajemství mamutí skládky využívá naleziště mamutích kostí in situ, které je součástí expozice archeoparku. Kombinuje znalosti o fauně doby ledové (konkrétně té, která žila v období gravettienu) a znalosti o postupech a metodách archeologické práce. Žáci jsou rozděleni do tří týmů označených různými barvami. V prvním úkolu se děti snaží nalézt texty své barvy a pomocí nich určit pravěké zvíře, které jejich tým představuje. Výměnou za splněné úkoly získávají další indicie, k již získaným textům o jednom z těchto zvířat. V následujícím pravěkém "hazardu" si mohou vsadit na své znalosti týkající se právě těchto zvířat a poté si vyzkouší i jejich samotné určování. Nechybí ani úkoly zaměřené na práci archeologa, kterou musí vykonat jak na terénním archeologickém výzkumu, tak i následně na odborném pracovišti v laboratořích a depozitářích. Nakonec následuje „honba“ za pravěkými nálezy, kdy se podle mapy pokusí v expozici nalézt kosti své barvy. Na závěr si zopakují nabyté vědomosti v závěrečném kvízu, který prověří, co vše se naučili.

 Fotky z programu Tajemství mamutí skládky

 


 Na úpatí Pavlovských vrchů 

 • Cílová skupina: 6.- 9. třída ZŠ a víceletá gymnázia
 • Kapacita: 15 - 30 žáků    
 • Délka programu: cca 120 minut
 • Cena: 85,- Kč (pedagogický doprovod zdarma)

Obsah a cíle programu:

Program Na úpatí Pavlovských vrchů se zaměřuje na sídelní strategii lovců mamutů. Seznámí žáky s tím, jak vypadal běžný život člověka v osadě lovců mamutů, ale i jak taková osada na Pálavě vlastně vypadala. Studenti jsou rozděleni do tří týmů, představující tři sídliště. Od této doby jsou jedním společenstvím, které se snaží vybudovat svou vlastní pravěkou osadu. Každý tým si musí vymyslet název své osady a odlišit své obyvatele od ostatních tím, že si vyrobí svou „čelenku“. První hra „signály“ je seznámí s loveckou strategií v okolí Pavlovských vrchů. V dalším úkolu skrze lov ryb zjistí, že mamut nebyl jediným zvířetem, které bylo v gravettienu loveno, a v poslední hře si uvědomí, že spolupráce jednotlivých osad byla klíčová pro život pod Pálavou, ale také že různé zvíře dokázalo zasytit různý počet obyvatel osady. Za každý splněný úkol získává tým jednu součást sídliště a v závěrečné fázi je umístí do krajiny Pavlovských kopců, čímž si vlastní osadu vytvoří. Nakonec svou osadu a strategii pravěkého sídliště prezentují ostatním týmům.

 Fotky z programu Na úpatí Pavlovských vrchů

 


 

Věstonická Venuše

 • Cílová skupina:  6. - 9. třída ZŠ a víceletá gymnázia
 • Kapacita: 10 - 30 žáků
 • Délka programu: cca 120 minut
 • Cena: 85,- Kč (pedagogický doprovod zdarma)

Obsah a cíle programu:

Žáci se při tomto programu seznamují s nejznámějším fenoménem gravettienské kultury – s venušemi (ženskými plastikami z období lovců mamutů). Program je rozdělen na dvě části. První část studenti absolvují přímo v expozici, zde jsou pro ně nachystány celkem 2 hry, při kterých se postupně dozvídají o nálezu Věstonické venuše a všem, co jej provázelo. Dále zjistí, že nález dolnověstonické venuše není jediným svého druhu a že ženských plastik najdeme mnoho v rámci celé Evropy a sibiřské části Asie. V druhé části programu žáci modelují svou vlastní sošku venuše ze samotvrdnoucí hmoty, kterou si po skončení programu odnesou s sebou domů. Na závěr prověří všichni společně své znalosti v kvízu Za tajemstvím venuší. 

 Fotky z programu Věstonická Venuše