Pokyny pro objednávání programů

► Program je možné objednat pouze e-mailem na adrese: [obfuscate_1_|95|95|113|98|89|98|101|40|92|108|94|100|92|103|111|97|108|102|58|109|105|100|38|98|122].

► Na program se přihlašujte nejpozději k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci, kdy chcete archeopark navštívit (např.: program chcete absolvovat 6. 10., přihlásit se na něj můžete nejpozději 30. 9.)  

► Edukační programy probíhají pouze ve všední dny (pondělí až pátek nebo dle měsíce, ve kterém bude konán s ohledem na běžný návštěvnický provoz) a pouze v českém jazyce.

► Do e-mailu uvádějte (je možné též vyplnit formulář a poslat jej jako přílohu k e-mailu):

  • název požadovaného programu
  • datum a hodinu
  • věkovou skupinu
  • počet žáků (maximálně 30)
  • adresu školy
  • jméno, telefon, email kontaktní osoby

 ► Obratem získáte potvrzovací e-mail, popřípadě Vám nabídneme náhradní termín. E-mailem také obdržíte podrobnější instrukce k vybranému programu.

► Dotazy ohledně edukačních programů směřujte výhradně na mail [obfuscate_1_|95|95|113|98|89|98|101|40|92|108|94|100|92|103|111|97|108|102|58|109|105|100|38|98|122], popřípadě na telefon +420 607 007 587

 

Cena programu:

Účastnické poplatky se liší podle délky a typu programu. Cena pro jednoho účastníka je uvedena u každého výukového programu. Pedagogický doprovod má program zdarma. Poplatek uhradíte před zahájením programu na pokladně archeoparku (jsou akceptovány i platby kartou).

 

Odpovědnost:

Za žáky nese odpovědnost doprovázející pedagog. Ten je povinen si zajistit dostatečný doprovod (např. při dělení třídy na skupiny musí být pro každou jeden pedagogický dozor). Lektor zodpovídá výhradně za kvalitu a obsah programu.

 

Zpětná vazba:

Po skončení programu budeme vděční za vaše hodnocení, sdělením lektorovi nebo zápisem do návštěvní knihy, případně e-mailem.

 

Fotografování:

Pořizování fotografií je možné pouze bez blesku a stativu.

Fotografie, které budou během programu pořízeny zaměstnanci archeoparku, budou dále využity k propagaci muzea.

 

Kapacita:

Programů se může účastnit vždy pouze stanovený počet dětí, kapacitu není možné překračovat z provozních a organizačních důvodů. Pokud bude kapacita programu překročena bez předchozí domluvy s lektorem, může být program bez náhrady zrušen.

 

Délka trvání programu:

Uváděná doba trvání programu nezahrnuje čas pro nákup vstupenek a suvenýrů, občerstvení či další aktivity. Jedná se o čistý čas trvání programu. Počítejte dopředu s dostatečnou časovou rezervou, aby Vaše návštěva v archeoparku proběhla v klidu a bez časové tísně.