© Archeopark Pavlov, 2021 design by Ondrej Hauser developed by Via Aurea
ROP jihovýchod

Slavnostní otevření archeoparku

Dne 28. května 2016 bude otevřen za účasti předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška Archeologický park Pavlov. Projekt, podpořený Regionálním operačním programem Jihovýchod částkou 63 mil. Kč a Jihomoravským krajem částkou přesahující 33 mil. Kč, unikátním způsobem zpřístupní lokalitu, která patří mezi národní kulturní památky.


Komplex sídlišť z období paleolitu – doby lovců mamutů – poskytl za dlouhá desetiletí výzkumů obrovské množství kamenných, kostěných nástrojů, uměleckých předmětů, ale i kosterních ostatků člověka současného typu, díky kterým tak patří Pavlov a Dolní Věstonice mezi přední archeologické lokality a to v celosvětovém měřítku.


Na začátku stál ideový záměr, který vznikl v roce 2002 z podnětu Archeologického ústavu AV ČR Brno, v.v.i., jenž je také partnerem a odborným garantem projektu. Ten připravilo Regionální muzeum v Mikulově ve spolupráci s architektonickou kanceláří Ing.arch. Radko Květ. Realizaci stavby provedlo sdružení firem OHL ŽS, a.s. a SKRstav, s.r.o. Zhotovitelem expozice je firma Pixl-e a dodavateli mobiliáře a AV techniky A. M. O. S. Design, s.r.o. a Lotech, s.r.o.


Výjimečná architektura a atraktivním způsobem pojatá expozice kombinující na ploše více než 500 m2 současné audiovizuální technologie i klasickou muzejní prezentaci zpřístupní široké veřejnosti to nejdůležitější, co vědecké výzkumy přinesly. Prezentovány tak budou nejen historie výzkumů v podobě dobových fotografií a dokumentů, ale především samotný materiální a duchovní svět tehdejších lidí. Pozornost bude zaměřena na témata jako lov, každodenní život lovců, umění a rituály, pohřbívání a další.
Bude též připravena řada doprovodných programů zaměřených nejen na spolupráci se školami, ale určených i široké veřejnosti.